Hållbarhet

Hållbarhet har många förgreningar och det är svårt att förändra allt man skulle önska på en gång. 

Men ett steg i taget går det ändå framåt och blir ett alltmer förankrat sätt att arbeta, såväl i det vardagliga arbetet som inför nya projekt.

Hur vi arbetar med hållbarhet på Kerstin’s camping

Precis som på vår systercamping på Orust, Stocken camping, har vi alltid med i bakhuvudet hur vi framåt kan göra saker annorlunda och mer hållbart. Vid t.ex. nybyggnationer och underhållsarbeten samarbetar vi gärna med lokala och regionala entreprenörer.

Städmedel som används i verksamheten har bytts ut mot miljövänliga och vi planerar även att förse anläggningens tvättstuga med automatiskt självdoserande tvättmaskin, för att undvika överdosering av tvättmedel. Tvättmedlet är såväl allergi- som miljövänligt. Duscharna i servicehusen är avgiftsbelagda och handfaten förses nu med beröringsfria kranar, för att bidra till att hålla nere vattenförbrukningen. Snålspolande toaletter finns också med i planeringen.

Vi har nolltolerans mot nedskräpning på Kerstin’s och i vår sopgård kan man delvis sortera sitt avfall i olika kategorier.

All äldre armatur på anläggningen byts ut och ersätts med LED-belysning.

Vi har inga fossila uppvärmningssystem på Kerstin’s och vår solcellsanläggning hjälper till att hålla nere kostnader för el, samt verkar energibesparande. Vi ser nu också över möjligheten att framåt ha en uppsättning batterier för att kunna lagra el från anläggningen. I samarbete med Vattenfall sätts en ny transformator upp för kommande elproduktion till Vattenfalls nät.

Vartefter byter vi även ut våra fossilt motordrivna redskap på campingen mot eldrivna motsvarigheter.

För våra gästers säkerhet är våra campingplatser väl avgränsade för att enkelt kunna hålla bra säkerhetsavstånd mellan ekipagen. Brandsläckare, som inspekteras varje år, finns utplacerade på campingen och är utmärkta på vår områdeskarta.

I fråga om social hållbarhet har vi till exempel avtal med Visita och erbjuder årligen, via säsongsanställningar, möjligheten för lokala ungdomar att få en bra start i arbetslivet på en trygg och säker arbetsplats. Hos oss accepteras varken kränkande särbehandling eller trakasserier i någon form – hos oss är alla lika värda.

Här på vår hemsida, i vår broschyr som varje gäst får vid ankomst och i vår reception ger vi tips och information om aktiviteter och sevärdheter både lokalt och regionalt. Ju längre gästen stannar, desto bättre för såväl oss som övriga företag i Dalsland.