Camping

För dig med husvagn/husbil eller tält finns här väl tilltagna tomter på 80-100m2. Underlaget är plant och tomten är väl markerad med häckar.

På våra campingplatser med el, tänk på följande vid anslutning till våra elstolpar:

  • Det är absolut förbjudet att ladda sin elbil i elstolparna
  • Ni är själva ansvariga för allt elmaterial ni ansluter till tomtens eluttag
  • Att använda kabel avsedd för utomhusbruk tex RDOE/RDOT, EVE. Minimi- area 2,5 mm ²
  • Att ha hel kabellängd mellan anslutningspunkterna
  • Används kabelvinda ska sladden vara utrullad, för att undvika brandrisk

Dessa rekommendationer bygger på Elsäkerhetsverkets föreskrifter gällande uppställning på campingplats. Alla elplatser har CEE-uttag (blå stickpropp).

Det går att köpa Adaptrar mellan vanlig två polig kontakt och CEE-kontakt i receptionen.