Kontakt

Kerstins Camping
Hålsungebyn 1
464 94 Mellerud

Telefon
0530 – 127 15

Journummer
070-422 31 38
070-640 92 19

E-post
epost@kerstinscamping.se

Vägbeskrivning
Från Mellerud sväng av från E45 i norra rondellen väg 166 mot Dals Ed /Bäckefors. Kör 2 km och sväng in på grusväg mot Kerstins Camping.

GPS WGS84
Lat. 58° 42´ 46.41″
Long. 12° 25´ 56.31″